Adresy, kontakty, telefony
Z większością działów Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej można połączyć się telefonicznie dzwoniąc pod jeden z numerów telefonu:

68 415 2001

95 740 2001
 
po usłyszeniu zapowiedzi można połączyć się z wybranym działem poprzez odpowiedni numer wewnętrzny.
 

dział

nr wew.

Biuro w Zielonej Górze

1

Biuro w Gorzowie Wielkopolskim

2

Księgowość

3

Centrum Wolontariatu

4

Magazyn w Zielonej Górze

5

Magazyn w Gorzowie Wielkopolskim

6

Połączenie z pracownikiem

0

 
Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek 8.00-15.00
Dane adresowe:
ul. Bema 32-34;
65-170 Zielona Góra

FAX:
+48 68 411 02 97
na górę