Biuletyn Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej numer (09/2014), 2014-09-04
DIECEZJALNY DZIEN SKUPIENIA PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS 2014
W dniu 18 października br. w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu, odbędzie się Diecezjalny Dzień Skupienia dla Parafialnych Zespołów Caritas. Udział w spotkaniu i zaproszenie przyjął Jego Ekscelencja Ks. Bp dr Stefan Regmunt. Zapraszamy i prosimy o przybycie przedstawicieli wszystkich Parafialnych Zespołów Caritas działających na terenie całej naszej diecezji. Spotkanie będzie miało charakter formacyjno – informacyjny. Zakończymy je zawierzeniem Matce Bożej Królowej Pokoju CAŁEJ WSPÓLNOTY POSŁUGUJĄCYCH w Caritas oraz wszystkich, do których Pan Bóg nas posyła. Program dnia: 10:00 – kawa i ciasto na powitanie 10:30 – Modlitwa Różańcowa w intencji wszystkich, którzy tworzą Caritas w swoich parafiach 11:00 – Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp Stefana Regmunta 12:30 - Konferencja 13:00- obiad 14:00 – spotkanie z przedstawicielami diecezjalnej Caritas 15:00 – Modlitwa zawierzenia Matce Bożej i rozesłanie. Prosimy zgłaszanie swojego udziału telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 15 października br. Kontakt: Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; (68) 415 2001 lub 600-990-394 Z Chrystusowym pozdrowieniem, Ks. Stanisław Podfigórny Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej
Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; (68) 415 2001 lub 600-990-394
PROGRAM SZKRZYDŁA- NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY
Trwa nabór do nowej edycji Programu Skrzydła. Przypominamy, że Stypendyści, którzy w zeszłym roku byli objęci Programem, również składają wniosek na nowy rok szkolny. Ostateczny termin składania wniosków mija 5 września! Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane w drugiej kolejności. Wniosek do pobrania na naszej stronie internetowej www.caritas.zgora.pl. Zapraszamy Opiekunów Lokalnych do promowania Skrzydeł na terenie swojej parafii, np. podczas ogłoszeń parafialnych. Treść takiego ogłoszenia wyśle koordynator Programu Skrzydła po otrzymaniu takiej informacji. Rekolekcje stypendystów Programu Skrzydła odbędą się w dniach 7 – 9 listopada 2014r. w domu rekolekcyjnym „Jackówka”. Przypominamy, że rekolekcje to obowiązkowy element formacji w ramach Programu. Prosimy Opiekunów, aby szczególnie zwrócili na to uwagę Skrzydlatym i ich rodzinom.
Barbara Szuszkiewicz - 68 415 2001, 95 740 2001 wew. 4lub 600 986 494; e-mail: bszuszkiewicz@caritas.pl
W biuletynie
SZKOLENIA, REKOLEKCJE I AKCJE SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS
Zapraszamy do zgłaszania swoich SKC na szkolenia: - „JA - WOLONTARIUSZ” – podstawowe szkolenie z zakresu wolontariatu; prawa i obowiązki wolontariusza;...
KONKURS FOTOGRAFICZNY- EMOCJE ZAPISANE W TWARZY
Konkurs Fotograficzny dla mieszkańców Gorzowa „Emocje zapisane w twarzy”. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym...
ZBIÓRKA Z UŚMIECHEM DO SZKOŁY 2014- DZIĘKUJEMY
W dniach 08-10 sierpnia br. w sklepach oraz przy parafiach na terenie całej naszej diecezji przeprowadzona została ogólnodiecezjalna zbiórka przyborów szkolnych pod hasłem "Z uśmiechem...
PUNKTY KONSULTACYJNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Caritas Diecezjalna przypomina, iż można do końca roku skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, skierowanego do osób niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia w ramach projektu...
STACJA OPIEKI CARITAS
Zapraszamy na bezpłatny kurs na opiekuna osób starszych i chorych w ramach projektu „Stacja Opieki Caritas” współfinansowanego ze środków Wojewody Lubuskiego Do udziału...
na górę