Biuletyn Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej numer (02-03/2017), 14.02.2017
WIELKANOCNA AKCJA CARITAS 2017
Po raz kolejny Caritas naszej Diecezji przygotowuje Wielkanocną Akcję, w ramach której dystrybuowana będzie świeca. Po konsultacjach z Księżmi podjęliśmy decyzję o rezygnacji z tzw. paschalików ze względu na małe nimi zainteresowanie oraz dużą liczbę zwrotów. Ponadto Księża przekazywali informację, że niewiele ludzi posiada je podczas wigilii paschalnej. Stąd w tym roku chcemy zaproponować świecę na stół wielkanocny o wymiarach 70/130. Jest to nowy projekt. Biała świeca ze złotym przetarciem części na której jest woskowa aplikacja Chrystusa Zmartwychwstałego umieszczonego na krzyżu w kształcie drogi życia człowieka. Z tyłu z kolei nadruk hasła „idźcie i głoście”, rok i logo Caritas. Bardzo serdecznie prosimy o życzliwe potraktowanie naszej propozycji, która w tym roku na prośbę Bpa Ordynariusza w części /oprócz tradycyjnej już pomocy dla Seniorów/będzie cegiełką naszej diecezji na pomoc konkretnym rodzinom w Syrii, w Aleppo. Chcemy docelowo objąć pomocą 10 rodzin /jedną już „adoptowaliśmy”/, którym będziemy przekazywać za pośrednictwem Caritas Syria 510 zł na rodzinę przez 12 m-cy. Info nt. danej rodziny będą zamieszczone na www.caritas.zgora.pl. Będzie to wspólne i konkretne dzieło pomocy naszej diecezji dla rodzin cierpiących wojnę w Syrii, o którą prosi papież Franciszek. Ofiara za tą świecę to 15 zł. Rozliczenie 14 zł do Caritas Diecezjalnej, 1 zł do Caritas Parafialnej. Zmiana ta jest podyktowana kosztami produkcji oraz udziałem każdej parafii, która w ten sposób włączy się w dzieło diecezjalne. Świece zostaną dostarczone do Księży Dziekanów do dnia 10 marca. Przy odbiorze prosimy zwrócić uwagę na odebranie właściwej ilości świec. Świece pakowane są w kartony zbiorcze po 12 szt. Prosimy o pobranie przydzielonej ilości. Wszelkie zmiany proszę ustalać z biurem Caritas. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Caritas Diecezjalnej do 20 maja 2017 r.. Mamy nadzieję, że zmiana, którą zaproponowaliśmy po konsultacjach z Księżmi Proboszczami przyniesie oczekiwany efekt. Proszę tylko jeszcze Księży o „z serca” ogłaszanie ludziom idei, jaka jest związana z tą świecą. Wtedy też nie będzie zwrotów tych świec podobnie jak to było przy Wigilijnym dziele, za co BARDZO KSIĘŻOM I PZC DZIĘKUJĘ.Kontakt: Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600 990 394
Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600-990-394
1% PODATKU DLA CARITAS
Trwa czas rozliczeń podatkowych. Caritas diecezjalna, wzorem lat ubiegłych, realizuje kampanię informacyjno-promocyjną, której celem jest zachęcanie podatników do przekazywania odpisu 1% podatku na rzecz Caritas. Ponieważ okres rozliczeń podatkowych jest długi – trwa do końca kwietnia – nasza kampania będzie miała kilka etapów. Dzięki temu, będziemy co jakiś czas przypominać o możliwości przekazania 1% dla Caritas. W ramach akcji, przygotowane zostały plakaty oraz ulotki informacyjne. Prosimy parafie i PZC o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Materiały związane z promocją akcji (plakaty i ulotki) przekazane zostały do parafii. Dotychczas zgromadzone środki pozwoliły na sfinansowanie wielu działań i podjęcie nowych wyzwań na terenie diecezji. W ubiegłych latach część środków była przekazywana na cele PZC, a pozostała kwota na cele publiczne realizowane przez Caritas diecezjalną. Prosimy o pomoc w promocji akcji, gdyż zgromadzone środki, w sposób zarówno bezpośredni jak i pośredni, trafiają do mieszkańców parafii. Na co przeznaczyliśmy 1% za 2015 rok: Indywidualna pomoc dzieciom i dorosłym w leczeniu i rehabilitacji 329 899,54  zł (100 podopiecznych) Codzienna pomoc i działalność magazynów Caritas w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. (tzw. rzeczowa i żywnościowa pomoc społeczna)  41 493,63 zł promocja i organizacja wolontariatu 12 000  zł działalność placówek wsparcia dziennego Caritas dla dzieci i młodzieży (tzw. działalność na rzecz oświaty i wychowania 9 936 zł Wakacyjna Akcja Caritas (wypoczynek letni dzieci i młodzieży) 20 400 zł /dodatkowo oprócz świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Pomoc doraźna dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 23 114,76 zł Obsługa kont CP (pomoc w indywidualnym leczeniu i rehabilitacji) – 24 200 zł promocja akcji 1% podatku-100% serca w 2015 roku  35 897,30 zł badanie sprawozdania finansowego OPP za 2015 rok – 15,006 ŁĄCZNIE:   511 947,23 zł DZIĘKUJEMY!! JAK PRZEKAZAĆ 1% DLA CARITAS? W formularzu PIT należy podać numer KRS organizacji pożytku publicznego, na którą chcemy oddać nasz 1%. Numer KRS naszej Caritas to: 226818
W biuletynie
PIELGRZYMKA WOLONTARIUSZY CARITAS DO ŁAGIEWNIK 2017
Serdecznie zapraszamy wolontariuszy naszej Caritas na IX Pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, Wzorem ubiegłego roku wyjazd będzie dwudniowy w terminie...
ZDRAPKA WIELKOPOSTNA
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej po raz kolejny włączyła się w akcję Zdrapka Wielkopostna. Jest to trzecia ogólnopolska edycja przygotowana przez Wspólnotę Życia...
KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ
Wzorem lat ubiegłych, ogłoszony został konkurs na projekt kartki świątecznej. Tym razem zgodnie z kalendarzem związanej z Wielkanocą. W związku ze zgłaszanymi prośbami w poprzednich...
CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 2017
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia na polu działalności charytatywnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego. Nagroda...
DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA W ROKITNIE 2017
Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej serdecznie zaprasza dzieci z naszej diecezji na Festyn Rodzinny „Bądźmy Razem” organizowany z okazji Dnia Dziecka w dniu 3...
WAKACYJNA AKCJA CARITAS 2017
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej po raz kolejny organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Caritas dofinansowuje kolonie letnie organizowane przez Parafialne...
PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI
Pod takim hasłem po raz kolejny 14marca, w godz. 8.00-12.00 odbędzie zbiórka krwi w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie.  Mieszkańcy gminy już kilkukrotnie dali wyraz...
PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI
Pod takim hasłem po raz kolejny 14marca, w godz. 8.00-12.00 odbędzie zbiórka krwi w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie.  Mieszkańcy gminy już kilkukrotnie dali wyraz...
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PZC
Na stronie internetowej diecezjalnej Caritas, w zakładce „Pliki do pobrania- Parafialne Zespoły Caritas- Sprawozdania”, znajduje się formularz Sprawozdania z działalności...
na górę