Biuletyn Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej numer (11/2015), 2015-11-09
WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2015
W związku z przygotowaniami do kolejnej edycji świątecznej akcji Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2015, przekazujemy poniżej informacje związane z jej realizacją: Zgodnie z ustaleniami z producentem, świece dostarczane będą do Księży Dziekanów od 16 do 20 listopada br. Pomimo wcześniejszego przekazania świec prosimy, aby z rozpoczęciem akcji i dystrybucją świec wstrzymać się do INiedzieli Adwentu. Do parafii trafią świece, według ilości sztuk rozprowadzonych w roku ubiegłym po ewentualnej modyfikacji ilości przez zainteresowanych. Przypominamy, że jedna duża świeca przekazywana jest dla każdego Ks. Proboszcza. Świece pakowane są w następujących ilościach: · małe świece wkartonach po 40 szt., · duże świece wkartonach po 20 szt. Nie uległa zmianie ofiara za świece oraz część ofiar, jaka pozostaje wparafii. Ofiary wynoszą: · mała świeca - 5,00 PLN – /do Caritas diecezjalnej – 3,50 PLN/ · duża świeca – 12,00 PLN – /do Caritas diecezjalnej – 10,00 PLN/ Ofiary pozostające w parafii, w której działa Parafialny Zespół Caritas pozostają do jego dyspozycji na działania związane z pomocą udzielaną dzieciom. Tam, gdzie PZC nie został powołany, prosimy aby KsiądzProboszcz przeznaczył je na pomoc dzieciom w swojej parafii, szanując w ten sposób wolę ofiarodawców i ogólnopolski charakter akcji. Informujemy równocześnie, że istnieje możliwość dobrania świec oraz zwrotu tych, których nieuda się rozprowadzić. W tej sprawie proszę kontaktować się z magazynami Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: · Magazyn w Zielonej Górze (tel. 600986 659) – Zdzisław Krugliński · Magazyn w Gorzowie Wlkp. (tel. 600 991469) – Jan Bernolak Przypominamy, iż parafie rozliczane będą z ilości świec podanych na wykazie znajdującym się u Ks. Dziekana oraz na podstawie świec pobranych lub oddanych bezpośrednio do Caritas diecezjalnej. Wszelkie wymiany świec pomiędzy parafiami prosimy rozliczać we własnym zakresie, co pozwoli uniknąć nieporozumień przy rozliczaniu. Nierozprowadzone świece należy zwrócić do Magazynu Caritas w Gorzowie Wlkp. lub Zielonej Górze najpóźniej do 31 stycznia 2016r. Również do tego terminu należy dokonać wpłaty za świece na konto Caritas Diecezjalnej. Zwrot nierozprowadzonych świec w tym terminie pozwoli nam oddać je do producenta zmniejszając koszty akcji. Dokonanie zwrotu po tym terminie, będzie stanowiło dla nas dodatkowe obciążenie finansowe. Bardzo serdecznie proszę Czcigodnych Księży o pomoc w promocji akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Proszę o zachęcanie /wielokrotne/ swoich parafian do zakupienia świec wskazując ideę tego dzieła. Serdecznie dziękuję wszystkim Księżom Proboszczom i Wikariuszom oraz Wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzaniu tej akcji jak i wszystkich dzieł Caritas w ciągu całego roku. ks. Stanisław Podfigórny Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Kontakt: Sylwia Grzyb tel. 600990394, e-mail: sgrzyb@caritas.pl
Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600-990-394
BOŻONARODZENIOWA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI TAK, POMAGAM
W dniach 11-12 grudnia br. (piątek i sobota), w sklepach na terenie całej Diecezji przeprowadzona zostanie zbiórka żywności. Udział w akcji mogą wziąć zarówno Parafialne Zespoły Caritas, jak i parafie, przy których nie istnieje PZC. Centrum Wolontariatu Caritas koordynujące zbiórkę oczekuje na materiały promujące akcję. Zgłoszone do zbiórki PZC i parafie otrzymają informację telefoniczną/ mailową na temat dostawy materiałów. Szczegóły oraz deklaracje i pliki do rozliczenia zbiórki na naszej stronie www. Dominika Danielak; tel. 600 986 494, wolontariat.zg@caritas.plW dniach 11-12 grudnia br. (piątek i sobota), w sklepach na terenie całej Diecezji przeprowadzona zostanie zbiórka żywności. Udział w akcji mogą wziąć zarówno Parafialne Zespoły Caritas, jak i parafie, przy których nie istnieje PZC. Centrum Wolontariatu Caritas koordynujące zbiórkę oczekuje na materiały promujące akcję. Zgłoszone do zbiórki PZC i parafie otrzymają informację telefoniczną/ mailową na temat dostawy materiałów. Szczegóły oraz deklaracje i pliki do rozliczenia zbiórki na naszej stronie www. Dominika Danielak; tel. 600986 494, wolontariat.zg@caritas.pl
Centrum Wolontariatu -600 986 494; e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl
W biuletynie
ZMIANA ADRESU PLACÓWKI CARITAS W GORZOWIE WLKP.
Informujemy, że z dniem 1 października br. biuro Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gorzowie Wlkp. zmienia siedzibę z ul. Czereśniowej 15 na ul. Towarową 6a- budynek Magazynu...
REKOLEKCJE ADWENTOWE CARITAS
Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe dla członków Parafialnych Zespołów Caritas. Odbędą się one w terminie 27-29 listopada 2015r. w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Matki...
PROGRAM SKRZYDŁA- STYPENDIA PRZYZNANE
W tegorocznej edycji Programu „Skrzydła” do Caritas Diecezjalnej wpłynęły 93 wnioski. Podczas komisyjnego spotkania, ze względu na mniejszą ilość Deklaracji Darczyńcy...
ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ SKRZYDEŁ
Chcesz dać dziecku radość? Chcesz pomóc dziecku w nauce? Chcesz wywołać uśmiech? Zostań darczyńcą programu Skrzydła i zostań przyjacielem dzieci! Jak można zostać Darczyńcą...
PROGRAM EMBARGO
Magazyn Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej w Zielonej Górze otrzyma w dniu 13.11.2015r a Magazyn w Gorzowie Wlkp. w dniu 16.11.2015r jabłka z Programu embargo w ilościach po ok. 20 ton....
PODARUJ CIEPŁO NA ZIMĘ- ZBIÓRKI ELEKTRORECYKLINGU
Trwa akcja elektrorecyklingu pt. „Podaruj ciepło na zimę”, która polega na zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki takim akcjom organizowanym w...
BEZPŁATNE PORADNICTWO DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Do końca grudnia 2015 osoby bezdomne mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Dworcowej 21 w Zielonej Górze. Poradnictwo jest...
PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział w Gorzowie Wlkp. po raz kolejny...
na górę