Biuletyn Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej numer (11/2014), 2014-11-05
VII OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 12-13.12.2014
W dniach 12–13 grudnia br. (piątek i sobota), w sklepach na terenie całej Diecezji przeprowadzona zostanie zbiórka żywności. Udział w akcji mogą wziąć zarówno Parafialne Zespoły Caritas, jak i parafie, przy których nie istnieje PZC. Deklarację i zamówienie na bezpłatne plakaty, ulotki i identyfikatory prosimy złożyć do 17 listopada br. w biurze Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, ul. Bema 32-34, Agata Fogel; tel. 600 987 546, afogel@caritas.pl. Zamówienie można złożyć także telefonicznie, bądź drogą e-mail. W zamówieniu należy podać: liczbę plakatów, ulotek, identyfikatorów, liczbę, nazwę, adres sklepów, liczbę wolontariuszy oraz koordynatora akcji w PZC/parafii. Deklaracja oraz wzór sprawozdania są do pobrania na naszej stronie internetowej www.caritas.zgora.pl. Jeśli jakiś PZC będzie miał trudność w pobraniu dokumentów, prosimy o kontakt z koordynatorem p. Agatą Fogel. Informacja odnośnie zgody poszczególnych sklepów na zbiórkę: · Caritas zwróci się o zgodę na przeprowadzenie zbiórki w sklepach Biedronka i Netto. · W pozostałych sklepach PZC/parafia uzyskują zgodę sami. Informacja odnośnie sprawozdania ze zbiórki: Informacje o ilości zebranej żywności (w kg) oraz listy osób odbierających żywność prosimy przesłać do Caritas Diecezjalnej do 9 stycznia 2015 r. Do zadań PZC/parafii należy ubezpieczenie wolontariuszy: Jeśli wolontariusz ma podpisane porozumienie wolontarystyczne na okres powyżej 30 dni (w zakresie obowiązków powinien być wpisany udział w akcjach), wówczas obejmuje go ubezpieczenie z mocy art. 46 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. zaopatrzenie z tytułu wypadku na podstawie odrębnych przepisów). Wszyscy członkowie i wolontariusze PZC muszą mieć podpisane takie porozumienia wolontarystyczne na specjalnych wzorach (dostępne w biurze Caritas). W przypadku wolontariuszy SKC sugerujemy podpisanie porozumień wolontarystycznych na okres powyżej 30 dni, jeśli wolontariusze SKC regularnie uczestniczą w akcjach PZC. – jest to sposób na „związanie” wolontariusza z organizacją. Wolontariuszom, którzy nie mają porozumień wolontarystycznych i wezmą udział tylko w tej akcji (okres pracy nie przekracza 30 dni), należy wykupić komercyjne ubezpieczenie NNW w firmie ubezpieczeniowej. Zachęcamy jednak do przeprowadzenia rozmowy z wolontariuszem i zaproponowanie podpisania porozumienia na kolejną zbiórkę – okres na jaki zawarte będzie porozumienie będzie dłuższy niż 30 dni, zniknie konieczność osobnego ubezpieczania (obejmie go ubezpieczenie z ustawy). Będzie to dodatkowo korzystne dla Zespołu przy planowaniu kolejnych akcji.
Agata Fogel - 604 956 304; e-mail: afogel@caritas.pl
WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2014
W związku z przygotowaniami do kolejnej edycji świątecznej akcji Caritas pn. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, informujemy iż zgodnie z ustaleniami z producentem,po 20 października br., świece będą dostarczane do Księży Dziekanów. Pomimo wcześniejszego przekazania świec prosimy, aby z rozpoczęciem akcji wstrzymać się do I Niedzieli Adwentu. Do parafii trafią świece, według ilości sztuk rozprowadzonych w roku ubiegłym po ewentualnej modyfikacji ilości przez zainteresowanych. Przypominamy, że jedna duża świeca przekazywana jest dla każdej parafii gratis. Tak jak w latach ubiegłych, świece pakowane są w następujących ilościach: małe świece wkartonach po 25 i 50 szt., duże świece w kartonach po 20 szt. Pomimo wzrostu cen parafiny, nie uległa zmianie ofiara za świece oraz część ofiar jaka pozostaje w parafii. Ofiary wynoszą: mała świeca - 5,00 PLN – rozliczenie parafii z Caritas diecezjalną – 3,50 PLN duża świeca – 12,00 PLN – rozliczenie parafii z Caritas diecezjalną – 10,00 PLN Ofiary pozostające w parafii, w której działa Parafialny Zespół Caritas pozostają do jego dyspozycji na działania związane z pomocą udzielaną dzieciom. Tam, gdzie PZC nie został powołany, Ksiądz Proboszcz decyduje o wykorzystaniu ofiar, zawsze z uszanowaniem woli ofiarodawców i celu akcji. Prosimy o informowanie wiernych (np. w ogłoszeniach parafialnych), że część ofiar pozostaje w parafii z przeznaczeniem na lokalne potrzeby. Informujemy równocześnie, że istnieje możliwość dobrania świec oraz zwrotu tych, których nie uda się rozprowadzić. W tej sprawie proszę kontaktować się z naszymi Magazynami: w Zielonej Górze - tel. 600986 659 w Gorzowie Wlkp. - tel. 600 989128 Przypominamy, iż parafie rozliczane będą z ilości podanych na wykazie znajdującym się uKs. Dziekana oraz na podstawie świec pobranych lub oddanych bezpośrednio do Caritas diecezjalnej. Wszelkie wymiany świec pomiędzy parafiami prosimy rozliczać we własnym zakresie, co pozwoli uniknąć nieporozumień przy rozliczaniu. Nierozprowadzone świece należy zwrócić do Magazynu Caritas w Gorzowie Wlkp. lub Zielonej Górze najpóźniej do 31 stycznia 2015r. Również do tego terminu należy dokonać wpłaty za świece na konto Caritas Diecezjalnej. Zwrot nierozprowadzonych świec w tym terminie pozwoli nam oddać je do producenta zmniejszając koszty akcji. Dokonanie zwrotu po tym terminie, będzie stanowił dodatkowe obciążenie dla parafii lub Parafialnego Zespołu Caritas. Kontakt: Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; Tel. 600-990-394
Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600-990-394
KSIĘGA JUBILEUSZOWA NA 25-LECIE NASZEJ CARITAS
Caritas naszej Diecezji przygotowuje się do obchodów 25lecia powstania odnowionej Caritas. Główne uroczystości odbędą się podczas 71. Tygodnia Miłosierdzia w 2015 roku(12-19 kwietnia). W związku z tym Jubileuszem powstanie Pamiątkowa Księga Parafialnych Zespołów Caritas działających na terenie naszej Diecezji.W najbliższym czasie przesłana zostanie informacja do parafii ze szczegółowymi danymi na ten temat.Bardzo prosimy Parafialne Zespoły Caritas o przygotowanie następujących informacji:1. Rys historyczny (kiedy i z czyjej inicjatywy powstał PZC, pierwszy zarząd, wszyscy wolontariusze działający w PZC, obecny zarząd)2. Dzieła, jakie PZC podejmował na przestrzeni lat oraz te, które podejmuje nadal. 3. Średnia liczba osób, którym pomaga obecnie.4. Fotografia Zespołu5. Całość informacji wraz ze zdjęciem należy przygotować na jednej stronie A4 w wydruku komputerowym pionowym (może być również napisane odręcznie).6. Karty Księgi Jubileuszowej należy przesłać do Caritas Diecezjalnej (ul. Bema 32-34 65-170 Zielona Góra) do dnia 10 stycznia 2015 roku.7. Liczymy na zaangażowanie, aby Księga była odwzorowaniem 25letnich działań Caritas w parafiach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.Kontakt w sprawie Księgi:Diecezjalny Koordynator Parafialnych Zespołów CaritasSylwia Grzyb, Tel. 600 990 394; sgrzyb@caritas.pl
Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600-990-394
W biuletynie
WAŻNE- ZMIANY NUMERU TELEFONU CARITAS
Od października br. ulegną zmianie numery centrali stacjonarnej w Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Numery: 68 415 2001 oraz 95740 20 01 przestaną funkcjonować....
REKOLEKCJE ADWENTOWE CARITAS 2014
Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe dla członków Parafialnych Zespołów Caritas, które poprowadzi ks. kan. Piotr Spychała- Proboszcz parafii pw. św. Józefa w Dobiegniewie....
KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ ROZSTRZYGNIĘTY
Dnia 05.11.2014 w biurze Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze odbyło się posiedzenia komisji konkursowej- Konkurs kartkę świąteczną. W konkursie mogły wziąć...
KONKURS NA OPIS WIGILII BOŻEGO NARODZENIA W TWOJEJ RODZINIE
Zapraszamy wszystkich podopiecznych Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej do udziału w konkursie na opis Wigilii Bożego Narodzenia w Twojej rodzinie. Zachęcamy, by opisać jak...
PUNKTY KONSULTACYJNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Caritas Diecezjalna przypomina, iż można do końca roku skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, skierowanego do osób niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia w ramach...
DNI SKUPIENIA SKC
Zapraszamy Szkolne Koła Caritas do uczestnictwa w dniach skupienia, które odbędą się w listopadzie i grudniu. Rejon Gorzowski 14 listopada, Rejon Głogowski 28 listopada, Rejon...
DEKANALNE SPOTKANIE DLA PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS
Kolejne Dekanalne spotkanie dla Parafialnych Zespołów Caritas odbędzie się dnia 15 listopada 2014r. w Dekanacie Wschowa(Wschowa parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika pl....
OFERTA MAGAZYNU CARITAS
Magazyn Caritas dysponuje następującymi artykułami: Oranżada biała albo czerwone w zgrzewce 6 butelek; Buty sportowe dla chłopca i dziewczynki; Buty różne dla kobiet i dzieci; Kurtki...
PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
Już po raz kolejny Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej, Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział w Gorzowie Wlkp....
UMOWY O WSPÓŁPRACY NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ PODPISANE
W dniu 27 października 2014 r. w powiecie międzyrzeckim oraz 03 listopada 2014 r. w powiecie słubickim zostały podpisane powiatowe Umowy o współpracy na rzecz ekonomii społecznej. Celem...
na górę