Biuletyn Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej numer (11/2016), 03.11.2016
DIECEZJALNY DZIEŃ SKUPIENIA CARITAS
W dniu 1 października br. w Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu odbędzie się Diecezjalny Dzień Skupienia dla  Parafialnych Zespołów Caritas. Na spotkanie zapraszamy wszystkich tworzących Wspólnotę Caritas w swojej parafii. Prosimy również Księży Proboszczów parafii, w których jeszcze nie istnieje PZC, by zachęcili swoich parafian do uczestnictwa w spotkaniu. Będzie ono miało charakter formacyjno–informacyjny. Zakończymy je Zawierzeniem Matce Bożej całej wspólnoty posługujących w Caritas oraz wszystkich, do których Pan Bóg nas posyła.   Program dnia: 9:30 – zawiązanie wspólnoty /kawa, herbata, ciasto/ 10:00 – Modlitwa Różańcowa w intencji wszystkich, którzy tworzą Caritas w swoich parafiach 11:00 – Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa 12:30 -  Konferencja J.E. Ks. Biskupa 13:00- obiad /grill 14:00 – spotkanie z przedstawicielami Diecezjalnej Caritas 15:00 – Modlitwa Zawierzenia Matce Bożej Grodowieckiej i rozesłanie. Prosimy zgłaszanie swojego udziału telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 28 września. Kontakt: Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; tel. 600 990 394 
Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600-990-394
PARAFIALNY DZIEŃ KROMKI CHLEBA CARITAS 2016
W miesiącu wrześniu Caritas Diecezjalna wraz z Parafialnymi Zespołami Caritas, w szczególny sposób chce podkreślić nasze wspólne zaangażowanie w pomoc ludziom głodnym i niedożywionym poprzez włączenie się w ogólnopolską akcję „Kromka Chleba Caritas”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na: ·         Kościół zawsze troszczy się o ludzi biednych (będzie to wskazane poprzez ogólnopolską kampanię w mediach w m-cu wrześniu). ·         Wśród nas jest wielu ludzi głodnych. Doświadczają tego księża w swoich parafiach pomagając tym ludziom poprzez Parafialne Zespoły Caritas i grupy charytatywne. Samym programem PEAD i FEAD  objętych było w naszej diecezji rocznie ok. 50 tys. osób. ·         Uwrażliwienie parafian na ludzi biednych, zachęcenie ich do dzielenia się z potrzebującymi oraz podziękowanie  naszym darczyńcom. W ramach akcji prosimy Parafialne Zespoły Caritas i parafie, w których jeszcze nie ma PZC o zorganizowanie w swojej parafii dnia 11 września br. (niedziela) Parafialnego Dnia Kromki Chleba Caritas. Poniżej propozycje organizacji tego dnia: ·         przygotowanie Mszy Świętej przez wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas z symbolicznym darem ołtarza– chlebem lub koszem z bochenkami chleba. ·         prezentację w ramach ogłoszeń parafialnych działalności PZC (czym się zajmuje, ilu rodzinom pomaga, podziękowanie dla darczyńców i zaproszenie innych do takiej współpracy). ·         rozdzielenie wśród wiernych po Mszach Świętej kromek chleba jako symbolu pomocy ludziom głodnym i niedożywionym oraz rozdawanie wśród wiernych deklaracji Grona Wspierających Ubogich (możliwość pobrania deklaracji GWU w Caritas Diecezjalnej) W ramach diecezjalnych obchodów Kromki Chleba Caritas zostanie zorganizowany Charytatywny Mecz piłki siatkowej w Gorzowie Wlkp. dnia 10 września. Dochód z meczu zostanie przeznaczony na dożywianie dzieci z rodzin ubogich i potrzebujących. Szczegóły na temat tego przedsięwzięcia na www.caritas.zgora.pl Szczegółowe informacje: Sylwia Grzyb, sgrzyb@caritas.pl, tel. 600 990 394
Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600-990-394
BOŻONARODZENIOWA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI TAK, POMAGAM
W dniach 9-10 grudnia br. (piątek i sobota), w sklepach na terenie całej Diecezji przeprowadzona zostanie zbiórka żywności. Udział w akcji mogą wziąć zarówno Parafialne Zespoły Caritas, jak i parafie, przy których nie istnieje PZC. Deklarację i zamówienie na bezpłatne plakaty, ulotki i identyfikatory prosimy złożyć do 28 października br. w biurze Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, ul. Bema 32-34: Dominika Danielak; tel. 600 986 494, wolontariat.zg@caritas.pl Zamówienie można złożyć także telefonicznie, bądź drogą e-mail. W zamówieniu należy podać: liczbę plakatów, ulotek, identyfikatorów, liczbę, nazwę, adres sklepów, liczbę wolontariuszy oraz koordynatora akcji w PZC/parafii. Deklaracja oraz wzór sprawozdania są do pobrania na naszej stronie internetowej www.caritas.zgora.pl w zakładce pliki do pobrania. Informacja odnośnie zgody poszczególnych sklepów na zbiórkę: Caritas zwróci się o zgodę na przeprowadzenie zbiórki w sklepach Biedronka i Netto. W pozostałych sklepach PZC/parafia uzyskują zgodę sami. Informacja odnośnie sprawozdania ze zbiórki: Informacje o ilości zebranej żywności (w kg) oraz listy osób odbierających żywność prosimy przesłać do Caritas Diecezjalnej do 4 stycznia 2017r. Do zadań PZC/parafii należy ubezpieczenie wolontariuszy: 1. Jeśli wolontariusz ma podpisane porozumienie wolontarystyczne na okres powyżej 30 dni (w zakresie obowiązków powinien być wpisany udział w akcjach), wówczas obejmuje go ubezpieczenie z mocy art. 46 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. zaopatrzenie z tytułu wypadku na podstawie odrębnych przepisów). 2. Wszyscy członkowie i wolontariusze PZC muszą mieć podpisane takie porozumienia wolontarystyczne na specjalnych wzorach (dostępne w biurze Caritas). 3. W przypadku wolontariuszy SKC sugerujemy podpisanie porozumień wolontarystycznych na okres powyżej 30 dni, jeśli wolontariusze SKC regularnie uczestniczą w akcjach PZC – jest to sposób na „związanie” wolontariusza z organizacją 4. Wolontariuszom, którzy nie mają porozumień wolontarystycznych i wezmą udział tylko w tej akcji (okres pracy nie przekracza 30 dni), należy wykupić komercyjne ubezpieczenie NNW w firmie ubezpieczeniowej. Zachęcamy jednak do przeprowadzenia rozmowy z wolontariuszem i zaproponowanie podpisania porozumienia na kolejną zbiórkę – okres na jaki zawarte będzie porozumienie będzie dłuższy niż 30 dni, zniknie konieczność osobnego ubezpieczania (obejmie go ubezpieczenie z ustawy). Będzie to dodatkowo korzystne dla Zespołu przy planowaniu kolejnych akcji. Centrum Wolontariatu -600 986 494; e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl
Centrum Wolontariatu -600 986 494; e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl
KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ CARITAS
Zapraszamy wszystkie dzieci z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do udziału w konkursie na projekt kartki świątecznej, którą Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej wysyła do rozmaitych adresatów: darczyńców, podopiecznych, urzędów, instytucji, firm, przyjaciół Caritas i innych. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci z całej diecezji, szczególnie te związane z dziełami Caritas (np. poprzez świetlice, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas, Program Skrzydła i inne). Dla laureatów, przewidziano nagrody rzeczowe. Prace podpisane na odwrocie (Imię i nazwisko, data urodzenia autora oraz Parafialny Zespół Caritas/ Świetlica zgłaszające pracę oraz KONTAKT) prosimy przekazać w terminie do 30 października 2016 na adres: Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej ul. Bema 32-34 65-170 Zielona Góra  Prosimy, aby prace wykonane zostały na kartkach formatu A4 w technice umożliwiającej jej zeskanowanie. Zwracamy jednocześnie uwagę na zachowanie możliwie głębokiego charakteru treści prac, aby symbolika chrześcijańska przeważała nad symbolami świeckimi i komercyjnymi. Przygotowanie takich kartek może stać się motywem do przeprowadzenia zajęć pogłębiających wiedzę i wiarę dzieci. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600-990-394
REKOLEKCJE ADWENTOWE DLA CZŁONKÓW PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS
Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe dla członków Parafialnych Zespołów Caritas. Odbędą się one w terminie 25-27 listopada 2016r. w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Rekolekcje rozpoczną się w piątek o godz. 18.00 kolacją, a zakończą obiadem w niedzielę ok. godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy zarówno tych, którzy już uczestniczyli w naszych spotkaniach, jak i te osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w Rekolekcjach i dla których, tych kilka dni, pozwoli inaczej spojrzeć na działania podejmowane w Zespole. Nie ma limitu osób z jednego PZC. Zgłoszeń można dokonać telefonicznie. Wpłata za rekolekcje to 100 zł od osoby. Opłaty należy przekazać na konto Caritas diecezji, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kontakt: Sylwia Grzyb –  600 990 394; sgrzyb@caritas.pl
Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600-990-394
Rekolekcje Adwentowe Caritas
Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe dla członków Parafialnych Zespołów Caritas. Odbędą się one w terminie 25-27 listopada 2016r. w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie.  Rekolekcje rozpoczną się w piątek o godz. 18.00 kolacją, a zakończą obiadem w niedzielę ok. godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy zarówno tych, którzy już uczestniczyli w naszych spotkaniach, jak i te osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w Rekolekcjach i dla których, tych kilka dni, pozwoli inaczej spojrzeć na działania podejmowane w Zespole. Nie ma limitu osób z jednego PZC. Zgłoszeń można dokonać telefonicznie. Wpłata za rekolekcje to 100 zł od osoby. Opłaty należy przekazać na konto Caritas diecezji, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kontakt: Sylwia Grzyb – 600 990 394; sgrzyb@caritas.pl
Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600-990-394
W biuletynie
ZBIÓRKA Z UŚMIECHEM DO SZKOŁY 2016-DZIĘKUJEMY
W dniach 19-20 sierpnia 2016 roku, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przeprowadziła zbiórkę przyborów szkolnych pod hasłem „Z Uśmiechem do Szkoły”. Zbiórka była...
SZKOLENIA, REKOLEKCJE I AKCJE SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS
Zapraszamy do zgłaszania swoich SKC na szkolenia w nowym roku szkolnym 2016/2017 - „JA - WOLONTARIUSZ” – podstawowe szkolenie z zakresu wolontariatu; prawa i...
PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY FEAD 2016
Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii...
STACJA OPIEKI CARITAS
W związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania Stacja Opieki Caritas w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014– 2020, Caritas...
REKOLEKCJE ADWENTOWE CARITAS
Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe dla Parafialnych Zespołów Caritas. Odbędą się one w terminie 25-27 listopada 2015r. w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Matki Bożej...
PUNKTY KONSULTACYJNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OTOCZENIA
Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej realizuje po raz kolejny projekt pn. Punkty Konsultacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Celem projektu jest wzrost dostępu...
WAKACYJNA AKCJA CARITAS 2016- DZIĘKUJEMY!
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej serdecznie dziękuje Księżom Proboszczom i wikariuszom oraz wszystkim wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas za udział i...
REKOLEKCJE SKRZYDLATYCH
W dniach 4-6.11.2016 w domu rekolekcyjnym „Jackówka” odbędą się rekolekcje dla Naszych podopiecznych, objętych Programem „Skrzydła” Przypominamy, że...
WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2016
W związku z przygotowaniami do kolejnej edycji świątecznej akcji Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2016, przekazujemy poniżej informacje związane z jej realizacją: Zgodnie z...
PARAFIALNY DZIEŃ KROMKI CHLEBA CARITAS 2016 - PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy wszystkim  Parafialnym Zespołom Caritas, które włączyły się do akcji Kromka Chleba Caritas 2016 i przeprowadziły ją w swojej parafii. To dzięki Waszej codziennej pracy...
PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY FEAD 2016
Przypominamy, że Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii...
ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ SKRZYDEŁ
Chcesz dać dziecku radość? Chcesz pomóc dziecku w nauce? Chcesz wywołać uśmiech? Zostań darczyńcą programu Skrzydła i zostań przyjacielem dzieci! Jak można zostać Darczyńcą...
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2016
W związku z przygotowaniami do kolejnej edycji świątecznej akcji Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2016, przekazujemy poniżej informacje związane z jej realizacją: Zgodnie z...
BOŻONARODZENIOWA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI TAK, POMAGAM
W dniach 9-10 grudnia br. (piątek i sobota), w sklepach na terenie całej Diecezji przeprowadzona zostanie zbiórka żywności. Udział w akcji mogą wziąć zarówno Parafialne Zespoły Caritas,...
ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ SKRZYDEŁ
Chcesz dać dziecku radość? Chcesz pomóc dziecku w nauce? Chcesz wywołać uśmiech? Zostań darczyńcą programu Skrzydła i zostań przyjacielem dzieci! Jak można zostać...
PROGRAM SKRZYDŁA -STYPENDIA PRZYZNANE
Podczas komisyjnego spotkania przyznano 69 stypendiów dla naszych Podopiecznych. Pozostałe wnioski będą również rozpatrywane w momencie pojawienia się kolejnych Darczyńców. ...
PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
Zbiórka krwi "Podaruj kroplę miłości!" Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej, wspólnie z Urzędem Miejskim w Strzelcach Krajeńskich, po raz kolejny organizuje zbiórkę krwi pod...
TORBA CHARYTATYWNA CARITAS
Papież Franciszek nawołuje chrześcijan oraz wszystkich ludzi dobrej woli do konkretnych czynów miłosierdzia. Stąd chcemy zaprosić różnego rodzaju instytucje, urzędy, firmy,...
KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ CARITAS -PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli promocyjnie i organizacyjnie konkurs na kartkę świąteczną Caritas. Dzięki Wam i Waszej pracy na konkurs wpłynęło ponad 400 kartek z ponad 50 placówek....
na górę