Biuletyn Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej numer (05/2015), 2015-05-01
DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA W ROKITNIE 2015
Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej serdecznie zaprasza dzieci z naszej diecezji na Festyn Rodzinny „Bądźmy Razem” organizowany z okazji Dnia Dziecka w dniu 6 czerwca 2015r. w Sanktuarium MB Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Nasz festyn objęli swoim patronatem ks. bp dr Stefan Regmunt, Wojewoda Lubuski raz Marszałek Województwa Lubuskiego. Planujemy udział około 5000 dzieci i młodzieży z terenu całej naszej diecezji. Będą to nie tylko podopieczni placówek przez nas prowadzonych, ale także dzieci pochodzące ze wszystkich środowisk. Festyn „Bądźmy Razem” pozwoli im radośnie celebrować ich święto. Dzieci będą miały do dyspozycji mnóstwo atrakcji. Rekrutacja grup zorganizowanych trwa do 30 maja 2015r. Serdecznie zapraszamy! Więcej szczegółów na ten temat w kolejnych biuletynach oraz na stronie www.caritas.zgora.pl
Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600-990-394
DOFINANSOWANIA WAKACJI DLA PODOPIECZNYCH PZC
Caritas Diecezji Zielonogórsko-GorzowskieJ dofinansowuje kolonie letnie organizowane przez Parafialne Zespoły Caritas i parafie z tytułu akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2014. Niektóre z PZC już w ubiegłych latach podjęły się tego zadania i efekt był bardzo pozytywny. PZC i parafie mogą zgłosić się do Caritas Diecezjalnej o dofinansowanie tych działań ze środków WDPD 2014, zarówno w zakresie wypoczynku dzieci podczas wyjazdów, jak i podczas pobytu w placówkach (tzw. półkolonie). Na stronie naszej Caritas w zakładce Pliki do pobrania jest już umieszczony, określony do tego celu, formularz oraz plik do rozliczenia. Kwota dofinansowania będzie określona „na dziecko”, na podstawie przesłanych przez PZC dokumentów. Wnioski o dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Caritas można składać maksymalnie do 30 maja br. Informacja zwrotna dotycząca kwoty dofinansowania ze strony Caritas Diecezjalnej będzie wysłana nie później niż 10 czerwca br. Rozliczeń do Caritas Diecezjalnej na stosownym druku należy dokonać najpóźniej do 31 sierpnia br. Z góry dziękujemy za zaangażowanie i terminowość. Kontakt w sprawie Wakacyjnej Akcji Caritas 2015: mail: wakacje.zgora@caritas.pl tel. 600 990 377
Anna Maria Fedurek; amfedurek@caritas.pl; 600-990-377
KOLONIE W BUKOWCU
W Wakacyjną Akcję Caritas włączają się wszystkie diecezjalne Caritas w Polsce, w tym także Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, organizując wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin, których nie stać na wyjazd. Na kolonie wyjeżdżają dzieci z rodzin potrzebujących, podopieczni świetlic socjoterapeutycznych i parafialnych oraz młodzież objęta programem „Skrzydła”, dla których wyjazd poza miasto lub wieś bez wsparcia finansowego nie jest możliwy.  Nasze turnusy wakacyjne w 2015 roku to: I TURNUS 27.06 - 09.07.2015 Bukowiec k. Karpacza (73 miejsca wolne) II TURNUS 09.07- 21.07.2015 Bukowiec k. Karpacza  (73 miejsca wolne) Oba turnusy są dla dzieci w wieku: szkoła podstawowa i gimnazjum Opłata za udział dziecka w turnusie: 590 zł  Resztę dofinansowuje Caritas Diecezjalna z tytułu Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2014. Opłata obejmuje: - 12 dni pobytu w Bukowcu k. Karpacza w ośrodku Margo - wyżywienie podawane w ramach 4 posiłków dziennie - w przypadku dłuższych wycieczek: suchy prowiant na drogę - opieka wychowawców i pedagogów z odpowiednimi kwalifikacjami (grupa pod opieką jednego wychowawcy liczyć będzie maksymalnie  15 dzieci) - wycieczki, wyjazdy, atrakcje programowe - konkursy z nagrodami W ramach programu turystyczno-krajoznawczego uczestnicy kolonii, w miarę możliwości, będą zwiedzać: sztolnie w Kowarach, Zamek na Chojniku, wodospady Szklarka i Kamieńczyk, Szklarską Porębę, Karpacz, uczestniczyć w „pasowaniu na Walończyka”, wejść na Skalnik, Krzyżną Górę, Sokolik, Śnieżkę, Mrównik, Wielką Kopę. Okolice ośrodka sprzyjają organizacji podchodów i gier terenowych. Karty kolonijne dzieci z wszystkimi podpisami muszą wpłynąć do Caritas najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem. KARTY KOLONIJNE DO POBRANIA NA WWW.CARITAS.ZGORA.PL Wpłaty na Wakacje Caritas:  Konto WBK 81 1090 1636 0000 0001 0345 9008 Tytułem : Bukowiec (nr turnusu) nazwisko i imię dziecka Przy zapisie obowiązuje zaliczka w wysokości 100zł. Opłata całościowa obowiązuje w terminie 2 tygodni przed wyjazdem. Brak wpłaty zaliczki oznacza skreślenie dziecka/ dzieci z listy uczestników kolonii. Kontakt w sprawie Wakacyjnej Akcji Caritas 2015: mail: wakacje.zgora@caritas.pl  tel. 600 990 377 Zapraszamy do zgłaszania swoich dzieci i podopiecznych na nasze kolonie! To będzie dla nich niezapomniany czas wypoczynku!
Anna Maria Fedurek; amfedurek@caritas.pl; 600-990-377
W biuletynie
WIELKANOCNE DZIEŁO CARITAS
Caritas zakończyła Wielkanocną Akcję Caritas, w ramach której dystrybuowana była świeca w postaci paschalika. Ofiara za paschalik nie uległa zmianie i wynosi 7 zł przy podziale:...
JUBILEUSZ 25-LECIA CARITAS DZIĘKUJEMY
Podczas 71. Tydzień Miłosierdzia Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej obchodziła uroczystości z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności. Głównym punktem obchodów Jubileuszu...
ROK CARITAS W POLSCE
25 lat temu zostały reaktywowane struktury Caritas w Polsce. W ciągu 25 lat udało się stworzyć strukturę, w której 44 Caritas diecezjalne (w tym nasza Caritas) oraz Caritas Polska...
CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI
Ze względu na Jubileusz 25-lecia Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz uroczystości z tym związane, decyzją ks. Bpa dra Stefana Regmunta, nagroda- statuetka Człowieka...
KURS NA WYCHOWAWCĘ I KIEROWNIKA KOLONII
Caritas Diecezjalna rozpoczyna nabór uczestników kursu pt. ”Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży”. Kurs prowadzony jest zgodnie z...
OAZA DLA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS
Oaza kierowana jest do dzieci i młodzieży ze Szkolnych Kół Caritas  oraz wszystkich chętnych, którzy chcieliby poznać formę działania aktywnego wolontariatu Caritas Diecezji...
KURS NA OPIEKUNA OSÓB ZALEŻNYCH
Caritas Diecezjalna serdecznie zaprasza na kolejny kurs na opiekuna osób zależnych, w tym osób chorych i niepełnosprawnych. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą nabyć wiedzę i...
PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej, Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział w Gorzowie Wlkp. po raz kolejny...
II MECZ CHARYTATYWNY NA DZIEŃ UCHODŹCY
Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej wraz z Teatrem Lubuskim oraz Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim zaprasza na II Mecz charytatywny piłki...
SPOTKANIA DLA PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS
Serdecznie zapraszamy na spotkania Parafialnych Zespołów Caritas, które odbędą się zgodnie z poniższym planem: - Nowa Sól – 14.05.2015, godz. 16.30 (Parafia pw....
na górę