Biuletyn Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej numer (03/2015), 2015-03-04
WIELKANOCNE DZIEŁO CARITAS
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej rozpoczyna Wielkanocną Akcję Caritas, w ramach której dystrybuowana będzie świeca w postaci paschalika. Prosimy o zachęcanie wiernych do nabywania paschalików w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Bardzo ważne znaczenie ma wyjaśnianie przez Kapłanów symboliki paschału oraz informowania wiernych o samej akcji i jej idei. Mały symboliczny paschalik obecny w domu ma przypominać o: religijnym charakterze Świąt Wielkiej Nocy obecności Zmartwychwstałego Chrystusa w codziennym życiu rodzinnym konieczności podążania każdego dnia za Chrystusem, którego światło oświeca drogę życia każdego człowieka pełnieniu uczynków miłosierdzia, przez które chrześcijanin staje się światłem prowadzącym innych do Chrystusa. Paschaliki dostarczone zostaną do Księży Dziekanów w terminie od 26 lutego do 14 marca br. Przy odbiorze prosimy zwrócić uwagę na odebranie właściwej ilości świec. Paschaliki pakowane są w kartony zbiorcze po 50 i 25 szt. Prosimy o pobranie przydzielonej ilości. Wszelkie zmiany (zwiększenie lub zwrot) proszę ustalać z biurem Caritas. Ofiara za paschalik nie uległa zmianie i wynosi 7 zł przy podziale: 5,50 zł dla diecezjalnej Caritas i 1,50 zł dla parafii lub Parafialnego Zespołu Caritas. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Caritas maksymalnie do 31 maja 2015r. Nierozprowadzone paschaliki należy zwrócić do Magazynu Caritas w Gorzowie Wlkp. lub Zielonej Górze najpóźniej do 31 maja 2015r. Zwrot świec w tym terminie pozwoli nam oddać nierozprowadzone paschaliki do producenta, tym samym zmniejszą się koszty akcji. Za dotychczasowe zaangażowanie się w akcję składamy serdeczne podziękowanie.
Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600-990-394
JUBILEUSZ 25-LECIA CARITAS
Podczas 71. Tydzień Miłosierdzia Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej będzie obchodzić uroczystości z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności. Głównym punktem obchodów Jubileuszu będzie uroczysta Msza Święta w zielonogórskiej konkatedrze pod przewodnictwem J.E. ks. bpa dra Stefana Regmunta, która będzie miała miejsce 16 kwietnia (czwartek) o godz. 10.00. Eucharystia będzie wyrazem dziękczynienia za 25 lat obecności i posługi charytatywnej odnowionej Caritas w naszej diecezji. Po Mszy Świętej odbędzie się akademia w sali Filharmonii Zielonogórskiej, na której będzie obecny J.E. ks. bp dr Stefan Regmunt, ks. dr Marian Subocz- Dyrektor Caritas Polska, ks. Stanisław Podfigórny- Dyrektor naszej Caritas, poprzedni Dyrektorzy Caritas oraz wielu innych znamienitych gości. Podczas akademii odbędzie się uroczyste wręczenie nagród pamiątkowych za wkład w działalność charytatywną w Caritas dla zasłużonych instytucji/osób oraz prezentacja akcji naszej Caritas w filmowym kadrze. Nasze uroczystości uświetni swoim recitalem Stanisław Soyka. Do Czcigodnych Księży Proboszczów, Przewodniczących Parafialnych Zespołów Caritas zostało wystosowane zaproszenie ze wszelkimi szczegółami z prośbą o potwierdzenie udziału w uroczystości do 20 marca. Przez wzgląd na ograniczoną ilość miejsc w Filharmonii Zielonogórskiej, prosimy, aby każdy Parafialny Zespół Caritas przybył na nasz wspólny Jubileusz w liczbie 2 osób (Ksiądz Przewodniczący oraz delegowany przez Księdza wolontariusz). Już dziś dziękujemy za Waszą obecność, modlitwę za całą naszą wspólnotę w Roku Caritas i współtworzenie działań i akcji mających na celu pomoc potrzebującym w całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Anna Maria Fedurek; amfedurek@caritas.pl; 600-990-377
1% PODATKU DLA CARITAS
Rozpoczął się czas rozliczeń podatkowych. Caritas diecezjalna, wzorem lat ubiegłych, realizuje kampanię informacyjno-promocyjną, której celem jest zachęcanie podatników do przekazywania odpisu 1% podatku na rzecz Caritas. Ponieważ okres rozliczeń podatkowych jest długi– trwa do końca kwietnia– nasza kampania będzie miała kilka etapów. Dzięki temu, będziemy co jakiś czas przypominać o możliwości przekazania 1% dla Caritas. Już teraz istnieje możliwość przekazania podatku przez płatników podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się do końca m-ca stycznia. W ramach akcji, przygotowane zostały plakaty oraz ulotki informacyjne. Prosimy parafie iPZC o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Materiały związane z promocją akcji (plakaty i ulotki) przekazane zostały do parafii. Dotychczas zgromadzone środki pozwoliły na sfinansowanie wielu działań i podjęcie nowych wyzwań na terenie diecezji. W ubiegłych latach część środków była przekazywana na cele PZC, a pozostała kwota na cele publiczne realizowane przez Caritas diecezjalną. Prosimy o pomoc w promocji akcji, gdyż zgromadzone środki, w sposób zarówno bezpośredni jak i pośredni, trafiają do mieszkańców parafii. JAK PRZEKAZAĆ 1% DLA CARITAS? W formularzu PIT należy podać numer KRS organizacji pożytku publicznego, na którą chcemy oddać nasz 1%. Numer KRS naszej Caritas to: 0000226818
Anna Maria Fedurek; amfedurek@caritas.pl; 600-990-377
W biuletynie
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE GŁOGÓW 2015
Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Rekolekcje poprowadzi ks. lic. mgr Tomasz Gierasimczyk. Odbędą się one w terminie 13-15...
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PZC
Na stronie internetowej diecezjalnej Caritas, w zakładce „Pliki do pobrania- Parafialne Zespoły Caritas- Sprawozdania”, znajduje się formularz Sprawozdania z działalności...
ROK CARITAS W POLSCE
25 lat temu zostały reaktywowane struktury Caritas w Polsce. W ciągu 25 lat udało się stworzyć strukturę, w której 44 Caritas diecezjalne (w tym nasza Caritas) oraz Caritas Polska...
PIELGRZYMKA WOLONTARIUSZY CARITAS DO ŁAGIEWNIK 2015
Serdecznie zapraszamy wolontariuszy naszej Caritas na XII Pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, która odbędzie się w Ramach Roku Caritas pod hasłem...
VIII OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI CARITAS
VIII Ogólnopolska Zbiórka Żywności pod hasłem „Tak, pomagam” odbędzie się w dniach 13 i 14 marca br. (piątek i sobota), w sklepach na terenie całej Diecezji. Jest to termin...
CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI
Ze względu na Jubileusz 25-lecia Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz uroczystości z tym związane, decyzją ks. Bpa dra Stefana Regmunta, nagroda- statuetka Człowieka...
DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA W ROKITNIE 2015
Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej serdecznie zaprasza dzieci z naszej diecezji na Festyn Rodzinny „Bądźmy Razem” organizowany z okazji Dnia Dziecka w dniu 6...
PROGRAM EMBARGO
Magazyn Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej informuje, że posiada do wydania dla parafii i Parafialnych Zespołów Caritas w Magazynach w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. jabłka w ramach...
WAKACYJNA AKCJA CARITAS 2015
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej po raz kolejny organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Caritas dofinansowuje kolonie letnie organizowane przez Parafialne...
na górę