Biuletyn Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej numer (09/2016), 2016-08-26
DIECEZJALNY DZIEŃ SKUPIENIA CARITAS
W dniu 1 października br. w Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu odbędzie się Diecezjalny Dzień Skupienia dla  Parafialnych Zespołów Caritas. Na spotkanie zapraszamy wszystkich tworzących Wspólnotę Caritas w swojej parafii. Prosimy również Księży Proboszczów parafii, w których jeszcze nie istnieje PZC, by zachęcili swoich parafian do uczestnictwa w spotkaniu. Będzie ono miało charakter formacyjno–informacyjny. Zakończymy je Zawierzeniem Matce Bożej całej wspólnoty posługujących w Caritas oraz wszystkich, do których Pan Bóg nas posyła.   Program dnia: 9:30 – zawiązanie wspólnoty /kawa, herbata, ciasto/ 10:00 – Modlitwa Różańcowa w intencji wszystkich, którzy tworzą Caritas w swoich parafiach 11:00 – Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa 12:30 -  Konferencja J.E. Ks. Biskupa 13:00- obiad /grill 14:00 – spotkanie z przedstawicielami Diecezjalnej Caritas 15:00 – Modlitwa Zawierzenia Matce Bożej Grodowieckiej i rozesłanie. Prosimy zgłaszanie swojego udziału telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 28 września. Kontakt: Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; tel. 600 990 394 
Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600-990-394
PARAFIALNY DZIEŃ KROMKI CHLEBA CARITAS 2016
W miesiącu wrześniu Caritas Diecezjalna wraz z Parafialnymi Zespołami Caritas, w szczególny sposób chce podkreślić nasze wspólne zaangażowanie w pomoc ludziom głodnym i niedożywionym poprzez włączenie się w ogólnopolską akcję „Kromka Chleba Caritas”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na: ·         Kościół zawsze troszczy się o ludzi biednych (będzie to wskazane poprzez ogólnopolską kampanię w mediach w m-cu wrześniu). ·         Wśród nas jest wielu ludzi głodnych. Doświadczają tego księża w swoich parafiach pomagając tym ludziom poprzez Parafialne Zespoły Caritas i grupy charytatywne. Samym programem PEAD i FEAD  objętych było w naszej diecezji rocznie ok. 50 tys. osób. ·         Uwrażliwienie parafian na ludzi biednych, zachęcenie ich do dzielenia się z potrzebującymi oraz podziękowanie  naszym darczyńcom. W ramach akcji prosimy Parafialne Zespoły Caritas i parafie, w których jeszcze nie ma PZC o zorganizowanie w swojej parafii dnia 11 września br. (niedziela) Parafialnego Dnia Kromki Chleba Caritas. Poniżej propozycje organizacji tego dnia: ·         przygotowanie Mszy Świętej przez wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas z symbolicznym darem ołtarza– chlebem lub koszem z bochenkami chleba. ·         prezentację w ramach ogłoszeń parafialnych działalności PZC (czym się zajmuje, ilu rodzinom pomaga, podziękowanie dla darczyńców i zaproszenie innych do takiej współpracy). ·         rozdzielenie wśród wiernych po Mszach Świętej kromek chleba jako symbolu pomocy ludziom głodnym i niedożywionym oraz rozdawanie wśród wiernych deklaracji Grona Wspierających Ubogich (możliwość pobrania deklaracji GWU w Caritas Diecezjalnej) W ramach diecezjalnych obchodów Kromki Chleba Caritas zostanie zorganizowany Charytatywny Mecz piłki siatkowej w Gorzowie Wlkp. dnia 10 września. Dochód z meczu zostanie przeznaczony na dożywianie dzieci z rodzin ubogich i potrzebujących. Szczegóły na temat tego przedsięwzięcia na www.caritas.zgora.pl Szczegółowe informacje: Sylwia Grzyb, sgrzyb@caritas.pl, tel. 600 990 394
Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600-990-394
W biuletynie
ZBIÓRKA Z UŚMIECHEM DO SZKOŁY 2016-DZIĘKUJEMY
W dniach 19-20 sierpnia 2016 roku, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przeprowadziła zbiórkę przyborów szkolnych pod hasłem „Z Uśmiechem do Szkoły”. Zbiórka była...
SZKOLENIA, REKOLEKCJE I AKCJE SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS
Zapraszamy do zgłaszania swoich SKC na szkolenia w nowym roku szkolnym 2016/2017 - „JA - WOLONTARIUSZ” – podstawowe szkolenie z zakresu wolontariatu; prawa i...
PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY FEAD 2016
Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii...
STACJA OPIEKI CARITAS
W związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania Stacja Opieki Caritas w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014– 2020, Caritas...
REKOLEKCJE ADWENTOWE CARITAS
Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe dla Parafialnych Zespołów Caritas. Odbędą się one w terminie 25-27 listopada 2015r. w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Matki Bożej...
PUNKTY KONSULTACYJNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OTOCZENIA
Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej realizuje po raz kolejny projekt pn. Punkty Konsultacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Celem projektu jest wzrost dostępu...
WAKACYJNA AKCJA CARITAS 2016- DZIĘKUJEMY!
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej serdecznie dziękuje Księżom Proboszczom i wikariuszom oraz wszystkim wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas za udział i...
na górę