Biuletyn Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej numer (04/2017), 04.04.2017
Życzenia świąteczne
Wszyscy się zdziwili… Przecież był na krzyżu, potem w grobie.A teraz idzie z Uczniami do Emaus, rozmawia, pyta o jedzenie, wyjaśnia to co się miało stać….Rozpoznają Go… Rabbuni…. Serce człowieka zapałało… Niech w ten niedzielny poranek Zmartwychwstania  Twoje serce rozpozna Pana, idącego po Twoich drogach i zapała odrodzoną wiara i miłością, której wszyscy potrzebujemy do codziennego życia. Wtedy lepiej nam się żyje z innymi, a innym z nami…Dobro, które czynisz, którym się dzielisz, włączając się w działania Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest tego dowodem, za co i my, z serca chcemy Tobie i Wam podziękować. Pięknych Świąt w gronie najbliższych i w sercu…Pan prawdziwie Zmartwychwstał W imieniu Pracowników i Podopiecznychks. Stanisław Podfigórny - Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 2017- LAUREACI
Jak co roku Kapituła Nagrody „Człowiek Człowiekowi”  – edycja 2017 podczas swego posiedzenia przyznała nagrody za szczególne osiągnięcia na polu działalności charytatywnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego. Uroczysta Gala wraz z wręczeniem statuetek odbędzie się 26 kwietnia w auli Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein przy ul. Bułgarskiej 30 w Zielonej Górze (przy parafii pw. św. Ducha). Rozpoczęcie gali zaplanowane jest na godzinę 16.00. Serdecznie zapraszamy osoby nagrodzone, wyróżnione oraz wszystkich zainteresowanych. Kategoria indywidualna:Zofia Babiaczyk Wnioskodawca:  Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Krajeńskich Uzasadnienie: Pani Zofia jest wolontariuszką od 2003 roku. Organizatorka wyjazdów i wycieczek dla dzieci. Wspaniała organizatorka czasu wolnego dla dzieci w świetlicy. Jej wieloletnia kierowniczka. To dzięki niej dzieci mają zapewnioną opiekę, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia sportowe i edukacyjne oraz posiłek. Na pracę w świetlicy poświęca ponad 6 godzin dziennie. Wzór do naśladowania dla młodszego pokolenia.2. Krystyna Balbierz Wnioskodawca: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Uzasadnienie: Pani Krystyna pracuje w ramach wolontariatu od 25 lat jako księgowa w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna. Pracuje 8 godzin dziennie. Od momentu powstania swój wolny czas przeznaczyła na bezinteresowną działalność charytatywną. Uczestniczy w tworzeniu i rozwoju wszystkich projektów charytatywnych stowarzyszenia: jadłodajni dla ubogich, Centrum Charytatywnego im. J. Pawła II, Ośrodka Kolonijnego w Długim, Banku Żywności, schronisk dla bezdomnych i świetlic dla dzieci. Wykształciła i duchowo przygotowała do pracy na rzecz ubogich duże grono księgowych. Elżbieta Jeleńska Wnioskodawca: Parafialny Zespół Caritas  przy parafii Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp. Uzasadnienie: Pani Elżbieta od 26 lat jest zaangażowana w działania parafii. Wolontariuszka w Parafialnym Zespole Caritas jego wiceprzewodnicząca. Koordynuje pracę zespołu, organizuje zbiórki żywności i odzieży, przygotowuje paczki żywnościowe, pomaga przy wyjazdach dzieci nad morze i do Rokitna, współorganizuje wigilię dla ubogich, comiesięczne zbiórki od Grona Wspierających Ubogich. Pomaga w rozprowadzaniu świec Caritas przed świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Organizuje zbiórki i sprzedaż żonkili dla Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp. Organizuje żywienie pieszych pielgrzymów podczas pielgrzymki na Jasną Górę. Janina Krawczyk Wnioskodawca: Parafialny Zespół Caritas przy parafii. Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze Uzasadnienie: Wolontariuszka Parafialnego Zespołu Caritas, działa od 2009 roku. W latach 2009-2015 działała w Grupie Charytatywnej. Inicjatorka powstania PZC w parafii. Zajmuje się dokumentacją i finansami najpierw w Grupie Charytatywnej,  później w parafialnym zespole.  Bardzo wrażliwa na potrzeby innych. Odwiedza potrzebujących w domach. Organizuje zbiórki darów dla potrzebujących, pakuje dary, odwiedza chorych w domach.  Od ponad 10 lat zaangażowana w pomoc bliźniemu. Telefon pani Janiny funkcjonuje wśród wiernych jak telefon zaufania, pomocy doraźnej i stałej. Serdeczna i życzliwa, znana w środowisku ludzi ubogich i potrzebujących. Jest inicjatorką wielu akcji mających na celu wspieranie parafii. Stanisław Samociak Wnioskodawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP Uzasadnienie: Założyciel w 1998 r. Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii i jego prezes do 2007 roku. Wykonuje różne prace fizyczne na rzecz parafii. Założyciel grup modlitewnych w parafii. Organizator pielgrzymek i spotkań z prelegentami, redaktor gazetki parafialnej „Rodzina”, fundator tablicy pamiątkowej Wielkiego Jubileuszu Zbawienia 2000 roku. Utworzył grupę doradców, którzy służą darmową pomocą w rozwiązywaniu problemów prawnych, mieszkaniowych, urzędowych, edukacyjnych i socjalnych. Zdobył uprawnienia przewodnika i od 2007 roku w ramach wolontariatu oprowadza grupy turystyczne w wieży katedralnej. Leon Szablowski Wnioskodawca:  Magazyn Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przy parafii św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli Uzasadnienie: Wolontariusz od 1989 roku. 4 godzinny dziennie przeznacza na pomoc ubogim. Dostarcza paczki żywnościowe do domów ludzi starszych, chorych i  samotnych. Służy pomocą przy przewożeniu łóżek dla osób chorych i niepełnosprawnych. Pomaga w ich podłączaniu w domach chorych. Zajmuje się wydawaniem odzieży, leków. Od 2002 roku zaangażowany w przyjmowanie różnego rodzaju towarów do magazynu i wydawaniu jej i dostarczaniu do domów. Na pomaganie innym poświęca prawie cały swój wolny czas. Mimo sędziwego wieku jest przykładem do naśladowania dla wielu osób młodszych w działaniach na rzecz potrzebujących. Irena Marianna Truchan Wnioskodawca:  Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Cybince – Parafialny Zespół Caritas w Cybince Uzasadnienie: wolontariuszka, działa w Parafialnym Zespole Caritas od 2005 roku. Współorganizatorka półkolonii, wycieczek oraz  okolicznościowych występów związanych ze świętami. Troskliwa i dba o potrzebujących, pomaga w ich wyszukiwaniu, załatwianiu formalności, dostarczaniu darów do osób, które mają problem w ich odebraniu. Zaangażowana w życie parafii, pomaga w pisaniu projektów remontowych, współpracuje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zabiega o dotacje od władz samorządowych. Krystyna Węgrowska Wnioskodawca: Parafialny Zespół Caritas pw. Matki Bożej Gromniczej w Kożuchowie Uzasadnienie: Od 2002 roku zaangażowana w działanie Parafialnego Zespołu Caritas w parafii. Pomaga potrzebującym i podopiecznym. Współorganizuje spotkania z chorymi w Dniu Chorego i Tygodniu Miłosierdzia. Prowadzi Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w parafii i  jej filiach. Zaangażowana we wszystkie dzieła zespołu – Grono Wspierające Ubogich, pomoc doraźna dla potrzebujących, PEAD, FEAD. Organizatorka wspólnie z KSM świątecznych zbiórek żywności i jej dystrybucji wśród potrzebujących. Pomaga szczególnie samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym a najważniejsze dla niej jest by nieść pomoc i dobro innym. Faustyna Wiertelak Wnioskodawca:  Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze Uzasadnienie: Wolontariuszka i wiceprzewodnicząca Parafialnego Zespołu Caritas w parafii. Jedna z głównych inicjatorek powstania zespołu w parafii i to w dużej mierze dzięki niej udało się zbudować modelowy zespół nastawiony przede wszystkich na wszelką pomoc innym. Prowadzi szkolenia, spotkania dla podopiecznych parafii i koordynuje pomoc dla nich. Kompetentna i pomocna we wszystkich działaniach parafii, doskonałe wsparcie dla proboszcza we wszystkich dziełach charytatywnych parafii. Inicjatorka zbiórek środków chemicznych dla potrzebujących, koordynatorka akcji Rodzina Rodzinie w parafii. Odwiedza potrzebujących w ich domach. Inicjatorka spotkań formacyjnych dla członków PZC i osób chętnych do pracy na rzecz innych w parafii.  Krystyna Woźniak Wnioskodawca: Parafialny Zespół Caritas przy parafii Macierzyństwa NMP w Zbąszynku Uzasadnienie:  Wolontariuszka od 2002 roku. Aktywna i zaangażowana w pracę na rzecz parafian w trudnej sytuacji socjalnej, zdrowotnej i społecznej. Wiceprzewodnicząca PZC. Cechuje ją wrażliwość na krzywdę ludzi, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych, ubogich i bezdomnych. Inicjuje działania na rzecz dzieci, organizując wyjazdy na kolonie letnie. Jest przykładem dla młodszych wolontariuszy. Koordynatorka akcji dofinansowania uczniów w podręczniki szkolne, zbiórek na rehabilitację osób niepełnosprawnych, zakupów odzieży. Koordynatorka PEAD i FEAD w parafii, zbiórek żywności i wielu innych akcji charytatywnych. Inicjatorka wyjazdów młodzieży na wymianę polsko – niemiecką. Wszystkim nagrodzonym SERDECZNIE GRATULUJEMY!
DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA W ROKITNIE 2017
Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej serdecznie zaprasza dzieci z naszej diecezji na Festyn Rodzinny „Bądźmy Razem” organizowany z okazji Dnia Dziecka w dniu 3 czerwca 2017 r. w Sanktuarium MB Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Będziemy się starali, aby nasz festyn objęli swoim patronatem ks. bp Tadeusz Lityński, Wojewoda Lubuski oraz Marszałek Województwa Lubuskiego. Planujemy udział około 5000 dzieci i młodzieży z terenu całej naszej diecezji. Będą to nie tylko podopieczni placówek przez nas prowadzonych, ale także dzieci pochodzące ze wszystkich środowisk. Festyn „Bądźmy Razem” pozwoli im radośnie celebrować ich święto. Dzieci będą miały do dyspozycji mnóstwo atrakcji. Rekrutacja grup zorganizowanych rozpocznie się od 1 kwietnia 2017r. i trwać będzie do 30 maja 2017r. Serdecznie zapraszamy! Więcej szczegółów na ten temat w kolejnych biuletynach oraz na stronie www.caritas.zgora.pl Leszek Masklak (informacje o festynie) - tel. 600 990 377; lmasklak@caritas.pl Sylwia Grzyb  (REKRUTACJA GRUP) - tel. 600 990 394, sgrzyb@caritas.pl
W biuletynie
WAKACYJNA AKCJA CARITAS - 2017
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej po raz kolejny organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Caritas dofinansowuje kolonie letnie organizowane przez Parafialne...
PIELGRZYMKA WOLONTARIUSZY CARITAS DO ŁAGIEWNIK 2017
Serdecznie zapraszamy wolontariuszy naszej Caritas na IX Pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, Wzorem ubiegłego roku wyjazd będzie dwudniowy w...
KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ - ROZSTRZYGNIĘCIE
W dniu 28 marca br. został rozstrzygnięty konkurs na kartę świąteczną Caritas. Dziękujemy serdecznie za wielki odzew, dzięki któremu komisja konkursowa miała naprawdę trudny orzech do...
XII OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI „TAK, POMAGAM” - DZIĘKUJEMY
W dniach 24-25 marca 2017 roku Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Bema 32-34, 65–170 Zielona Góra) przeprowadziła zbiórkę publiczną w...
ROZLICZENIE PROGRAMU SKRZYDŁA
Przypominamy wszystkim Opiekunom Skrzydlatych o zbliżającym się terminie rozliczenia stypendium w ramach Programu Skrzydła. Wzór rozliczenia dostępny jest na naszej stronie...
na górę